Witamy na stronie Kamieniarstwa!

Kamieniarstwo to rodzaj rzemiosÅa, którego gÅównÄ pracÄ jest wydobywanie i obróbka kamienia.

Image 01

Naszym zadaniem jest: realizacja PaÅstwa zamówieÅ w jak najszybszym terminie, wykonanie każdego projektu klienta, oferowanie materiaÅów najwyższej jakoÅci, zdobycie każdego wzoru i koloru, a także przedstawienie PaÅstwu najnowszych trendów w kamieniarstwie.

Produkujemy i montujemy:

  • Nagrobki
  • Grobowce
  • Akcesoria nagrobne
  • Parapety
  • Blaty, Schody, Portale

O Nas

Firma Kamieniarstwo – MirosÅaw Waszczuk znajduje siÄ w Sobótce k/WrocÅawia w województwie dolnoÅlÄskim. ZakÅad powstaÅ w 1984r. Specjalizujemy siÄ w obróbce kamienia.

Naszym zadaniem jest: realizacja PaÅstwa zamówieÅ w jak najszybszym terminie, wykonanie każdego projektu klienta, oferowanie materiaÅów najwyższej jakoÅci, zdobycie każdego wzoru i koloru, a także przedstawienie PaÅstwu najnowszych trendów w kamieniarstwie.

SwojÄ wysokÄ pozycjÄ na rynku zawdziÄczamy nie tylko wysokiej jakoÅci Åwiadczonych usÅug, doÅwiadczeniu, terminowoÅci, bogatemu zapleczu technicznemu i zautomatyzowanemu parkowi technologicznemu, ale także wysokiej jakoÅci i różnorodnoÅci wykorzystywanych materiaÅów.

Zapraszamy.

Nasze motto:

"SÄ dwie dro­gi, aby przeżyÄ Å¼ycie. Jed­na to Å¼yÄ tak, jak­by nic nie byÅo cu­dem. Dru­ga to Å¼yÄ tak, jak­by cu­dem byÅo wszystko. "

A. Einstein - wielki fizyk

Image

Oferta

Co oferujemy?

Image 02

Oferujemy PaÅstwu gÅównie wyroby z granitów, marmurów i konglomeratów.  • Nagrobki, Grobowce, Akcesoria nagrobne, Parapety, Blaty, Schody, Portale
  • Oferujemy duży wybór projektów gotowych
  • Wykonujemy pomysÅy i projekty naszych klientów
  • W ofercie posiadamy kamienie z caÅego Åwiata
  • Gwarantujemy najwyższÄ jakoÅÄ oraz szybki czas realizacji

Aktualności

Witamy na stronie Kamieniarstwa! | drukuj |  2013-07-15 18:28:08

Witamy na nowej odsÅonie naszej strony poÅwiÄconej różnego rodzaju kamnieniarstwa.

W dziale aktualnoÅci bÄdÄ ukazywaÄ siÄ najnowsze informacje na temat cen, promocji, wydarzeÅ i nie tylko.
Strona obsÅuguje również czytnik RSS, dziÄki któremu możecie byÄ na bieżÄco z nami.

Kontakt

 

Siedziba firmy:

Kamieniarstwo MirosÅaw Waszczuk
ul. Mickiewicza 45
55-050 Sobótka
Fax:
713 903 155
Email:
kamieniarstwo.sobotka@wp.pl

WÅaÅciciel
MirosÅaw Waszczuk

Telefon:
603 937 882

Sprzedaż
Krzysztof Waszczuk
Telefon:
601 873 330

English
Grzegorz Waszczuk
Telefon:
(0048) 601 153 166